photo

Σπουδές/Εκπαίδευση

Πτυχίο: PhD
Έτος: 1998
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα: Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πτυχίο: B.S.
Έτος: 1992
Ίδρυμα: Π.Ι.
Τμήμα: Τμήμα Χημείας

Δημήτριος Γουρνής

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: +30-26510 07141
e-mail: <Ιστοσελίδα: http://www.materials.uoi.gr/ccl/LNM-About.html

Ερευνητικά θέματα (σχετικά με το Ινστιτούτο)

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος: παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, καταλυτικών τεχνολογιών και διεργασιών, τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη των ιδιοτήτων φυλλόμορφων υλικών (ανόργανα δισδιάστατα υλικά, άργιλο, φυλλόμορφες δομές άνθρακα, κ.ά.), νανοδομικών υλικών με βάση τον άνθρακα (νανοσωλήνες άνθρακα, φουλερένια, γραφένιο, νανοτελείες, νανοδίσκοι, μοριακά διαμάντια), οργανικών-ανόργανων υβριδικών νανοσύνθετων υλικών, ανόργανων φυλλόμορφων δομών, μεσοπορωδών υλικών, μεταλλικών (μαγνητικών ή ημιαγώγιμων) νανοσωματίδιων καθώς και βιοκαταλυτών.

Επαγγελματική Εμπειρία

05/14-σήμεραΚαθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (TMEY) του Παν/μίου Ιωαννίνων (ΠΙ)
10/09-05/14 Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΕΥ, Π.Ι.
09/08-02/09 Επισκέπτης Καθηγητής στο Zernike Institute of Advanced Materials, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), the Netherlands
04/05-10/09 Επίκουρος Καθηγητής του ΤΜΕΥ/Π.Ι
11/04-05/05 Research Associate in Materials Science Centre, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), the Netherlands
11/99-05/04 Διδάσκων με το Π.Δ. 407/80 (στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) ΤΜΕΥ/ΠΙ
03/99-02/00 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Πρόσφατες και σχετικές δημοσιεύσεις

1. F Yan, K. Spyrou, E. Thomou, S. Kumar, H. Cao, M. C. A. Stuart, Y. Pei, D. Gournis and P. Rudolf. Smectite clay pillared with copper complexed polyhedral oligosilsesquioxane for adsorption of chloridazon and its metabolites. Environmental Science: Nano (2020) Vol. 7, No. 2, p. 424-436.

2. F. Yan, S. Kumar, K. Spyrou, A. Syari'ati, O. De Luca, E. Thomou, E. M. Alfonsín, D. Gournis and P. Rudolf. Highly efficient remediation of chloridazon and its metabolites: the case of graphene oxide nanoplatelets. ACS ES&amp;T Water (2020) https://doi.org/10.1021/acsestwater.0c00037

3. T. Giousis, G. Potsi, A. Kouloumpis, K. Spyrou, Y. Georgantas, N. Chalmpes, K. Dimos, M.-K. Antoniou, G. Papavassiliou, A. B. Bourlinos, H. J. Kim, V. K. S. Wadi, S. Alhassan, M. Ahmadi, B. J. Kooi, G. Blake, D. M. Balazs, M. A. Loi, D. Gournis and P. Rudolf. Synthesis of 2D germanane (GeH): a new, fast and facile approach. Angewandte Chemie- International Edition (2020) https://doi.org/10.1002/anie.202010404

4. G. Botzolaki, G. Goula, A. Rontogianni, E. Nikolaraki, Ν. Chalmpes, P. Zygouri, M. Karakassides, D. Gournis, N.D. Charisiou, M.A. Goula,S. Papadopoulos and I.V. Yentekakis. CO2 methanation on supported Rh nanoparticles: The combined effect of support oxygen storage capacity and Rh particle size. Catalysts (2020) Vol. 10, No. 8, article 944

5. P. Zygouri*, K. Spyrou, E. Mitsari, M. Barrio, R. Macovez, M. Patila, H. Stamatis, I. I. Verginadis, A. P. Velalopoulou, A. M. Evangelou, Z. Sideratou, D. Gournis and Petra Rudolf. A facile approach to hydrophilic oxidized fullerenes and their derivatives as cytotoxic agents and supports for nanobiocatalytic systems. Scientific Reports (2020) Vol. 10, article 8244.

6. K. Spyrou, G. Potsi, E. K. Diamanti, X. Ke, E. Serestatidou, I. I. Verginadis, A. P. Velalopoulou, A. M. Evangelou, Y. Deligiannakis, G. Van Tendeloo, D. Gournis and P. Rudolf. Towards novel multi-functional pillared nanostructures: effective intercalation of adamantylamine in graphene oxide and smectite clays. Advanced Functional Materials (2014) Vol. 24, p. 5841-50

7. G. N. Kalantzopoulos, A. Enotiadis, E. Maccallini, M. Antoniou, K. Dimos, A. Policicchio, E. Klontzas, E. Tylanakis, V. Binas, P.N. Trikalitis, R.G. Agostino, D. Gournis and G. Froudakis*. Hydrogen Storage in Ordered and Disordered Phenylene-bridged Nanoporous Organosilicas. International Journal of Hydrogen Energy (2014) Vol. 39, No. 5, p. 2104-2114.

8. Enotiadis, K. Angjeli, N. Baldino, N. Isabella, and D. Gournis. Graphene-based Nafion nanocomposite membranes: Enhanced proton transport and water retention by novel organo-functionalized graphene oxide nanosheets. Small (2012) Vol. 8, No. 21, p. 3338-3349

9. N. Isabella, A. Enotiadis, K. Angjeli, L. Coppola, G. Ranieri, and D. Gournis. Effective Improvement of Water-Retention in Nanocomposite Membranes using Novel Organo-Modified Clays as Fillers for High Temperature PEMFCs. Journal of Physical Chemistry B. (2011) Vol. 115, p. 9087-97

10.P. Stathi, K. Litina, D. Gournis, T. Giannopoulos and Y. Deligiannakis*. Physicochemical study of novel organoclays as heavy metal ion adsorbents for environmental remediation. Journal of Colloid and Interface Science. (2007) Vol. 316, No. 2, p. 298-309

Συγγραφέας 176 εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές (με συνολικό άθροισμα συντελεστών απήχησης, ΣΙF= 920.7 και μέσο όρο, IF/paper = 5.3) οι οποίες έχουν λάβει περισσότερες από 7800 αναφορές (>6700 ετεροαναφορές) και συντελεστή h-index 44 (Google Scholar, 11/2020)

Πρόσφατα ερευνητικά έργα και χρηματοδοτήσεις (τα τελευταία 5 χρόνια)

(i) Research-Create-Innovate II (2020-2023) “Design and develpopment of a sweat-based glucose monitoring graphene nanodevice (closed-loop) with controlled transdermal nanoemulsion release for hypoglycemic drug delivery” 150,080 € (ii) Inter. Res. Grant –Petroleum Institute, UAE (2016-2020) " Novel, Highly Selective Nanocomposite Adsorbents for High Capacity CO2 Capture from Tail Gas and Cost-Effective Regeneration for EOR Use", 160,000 US$ (ADNOC- U.A.E.); (iii) Research-Create-Innovate (2018-2021) “A novel process for the efficient and eco-friendly valorization of biogas and CO2 emissions: complete conversion to ethylene” 235,000 €; (iv) Research-Create-Innovate (2018-2021) “Production of innovative higch enercy efficiency pipes for underfloor heating-cooling systems” 58,950.10 €; (v) Research-Create-Innovate (2018-2021) “Self-healing and self-sensing nano-composite conservation mortars” 130,406 €; (vi) Research-Create-Innovate II (2020-2023) “Development and pilot scale demonstration of an innovative, effective and eco-friendly process for the production of clean hydrogen and electrical power generation from biogas” 102,000 €; (vii) Research-Create-Innovate II (2020-2023) “Advanced energy upgrading building components containing phase change composite and/or ceramic foams with electromagnetic shielding properties” 240,000 €. (vii) Special Actions: Industrial Materials (2020-2023) “Advanced aluminosilicate and magnesia refractories of high efficiency using nanotechnology” 260,000 k€; (ix) Inter. Res. Grant –P.I., UAE (2015-2018)"Magnetic Nanoparticles (MNPs) for Reservoir Characterization" (MNPs), 402,000 US$.