photo

Σπουδές/Εκπαίδευση

Πτυχίο: PhD
Έτος: 1987
Ίδρυμα: Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα: Χημείας

Πτυχίο: B.S.
Έτος: 1977
Ίδρυμα: Α.Π.Θ.
Τμήμα: Χημείας

Μαριλένα Ε. Λέκκα

Τμήμα Χημείας

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: +30-26510 08367
Fax: +30-26510 08774
e-mail:

Ερευνητικά θέματα (σχετικά με το Ινστιτούτο)

  1. Βιοχημεία και βιοσηματοδότηση
  2. Βιοδραστικά φυσικά προϊόντα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Απομόνωση, ανάλυση και χαρακτηρισμός βιοδραστικών ενώσεων από φυσικά προϊόντα
  • Έλεγχος βιολογικής δραστικότητας φυσικών προϊόντων
  • Κυτταρική σηματοδότηση βιοδραστικών ενώσεων

Επαγγελματική Εμπειρία

2011 – σήμεραΚαθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.
2002 – 2011Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.
1993 – 2002Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.
1989 – 1993Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.
1980 - 1989Επ. συνεργάτης, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.
1979 - 1980Βιομηχανία “ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α.Ε
Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία:
  • INSERM U 200, Paris-France. «Biosynthetic enzymes of PAF» (1988)
  • Dept. of Biochemistry, University of Texas at San Antonio, Health Science Center, (1989-1990). «Molecular characterization of platelet-activating factor inhibitors». Research Fellow
  • Physiology Dept. of Kuopio, Finland, (1995). «Biotransformation of xenobiotics». Research Fellow
  • Lab. of Membrane Biogenesis of the University Victor Segalen , Bordeaux-2 (1998) “Lipid autoantibodies in bronchoalveolar lavage fluid”

Πατέντα

Λέκκα Μαρία-Ελένη, Καρκαμπούνας Αθανάσιος, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Ακινητοποίηση λιπιδικών υποστρωμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και αξιολόγηση φθορισμομετρικής μεθόδου προσδιορισμού ενεργότητας φωσφολιπάσης Α2 σε βιολογικά δείγματα». ΟΒΙ, GR1007801 (2011)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

1. Kitsiouli E, Antoniou G, Gotzou H, Karagiannopoulos M, Basagiannis D, Christoforidis S, Nakos G, Lekka ME (2015) “Effect of azithromycin on the LPS-induced production and secretion of phospholipase A2 in lung cells”. Biochim Biophys Acta. 1852(7):1288-1297. doi:10.1016/j.bbadis.2015.03.008.

2. Karkabounas A, Georgiadou DG, Argitis P, Psycharis V, Nakos G, Kosmas AM, Lekka ME. (2015) “Immobilization of Lipid Substrates: Application on Phospholipase A2 Determination”. Lipids. 50(12):1259-1271. doi: 10.1007/s11745-015-4076-y.

3. Yfanti P, Batistatou A, Manos G, Lekka ME (2015) “The Aromatic Plant Satureja horvatii ssp. macrophylla Induces Apoptosis and Cell Death to the A549 Cancer Cell Line” Am J Plant Sci 6:2092-2103 doi: 10.4236/ajps.2015.613210.

4. Fais S, et al. (2016) “Evidence-Based Clinical Use of Nanoscale Extracellular Vesicles in Nanomedicine”. ACS Nano. 10(4):3886-3899. doi: 10.1021/acsnano.5b08015.

5. Vlaikou AM, Kouroupis D, Sgourou A, Markopoulos GS, Bagli E, Markou M, Papadopoulou Z, Fotsis T, Nakos G, Lekka ME, Syrrou M (2017) “Mechanical stress affects methylation pattern of GNAS isoforms and osteogenic differentiation of hAT-MSCs”. Biochim Biophys Acta: Mol Cell Res. 1864(8):1371-1381. doi:10.1016/j.bbamcr.2017.05.005.

6. Vasdekis EP, Karkabounas A, Giannakopoulos I, Savvas D, Lekka ME (2017) Screening of mushrooms bioactivity: piceatannol was identified as a bioactive ingredient in the order Cantharellales. Eur Food Res Technol,244(5), 861-871 DOI:10.1007/s00217-017-3007-y

7. Tzounakas VL, Karadimas DG, Anastasiadi AT, Georgatzakou HT, Kazepidou E, Moschovas D, Velentzas AD, Kriebardis AG, Zafeiropoulos N, Avgeropoulos A, Lekka M, Stamoulis KE, Papassideri IS, Antonelou MH (2018) Donor-specific individuality of red blood cell performance during storage is partly a function of serum uric acid levels. Transfusion 58(1):34-40. doi: 10.1111/trf.14379.

8. Moustaka K, Maleskou E, Lambrianidou A, Papadopoulos S, Lekka ME, Trangas T and Kitsiouli E (2019) Docosahexaenoic Acid Inhibits Proliferation of EoL-1Leukemia Cells and Induces Cell Cycle Arrest and Cell Differentiation. Nutrients, 11(3), 574- , https://doi.org/10.3390/nu11030574, https://www.mdpi.com/2072-6643/11/3/574

9. Tzitzilis Α, Boura-Theodorou Α, Michail V, Papadopoulos S, Krikorian D, Lekka ME, Koukkou A-I, Sakarellos-Daitsiotis M, Panou-Pomonis E (2020) Cationic amphipathic peptide analogs of cathelicidin LL-37 as a probe in the development of antimicrobial/anticancer agents. J Peptide Science, 2020, https://doi.org/10.1002/psc.3254.

10. Yfanti P, Karkabounas A, Batistatou A, Tsapinou A, Leneti E, Manos G, Marilena E. Lekka ME (2020) Study of potent cytotoxic activity of Helleborus cyclophyllus Boiss against a human adenocarcinoma cell line. Cytotechnology. https://doi.org/10.1007/s10616-020-00425-4.

11. Papadopoulos S, Kazepidou E, Antonelou MH, Leondaritis G, Tsapinou A, Koulouras VP, Avgeropoulos A, George Nakos G, and Lekka ME (2020). Secretory phospholipase A2-IIA protein and mRNA pools in extracellular vesicles of bronchoalveolar lavage fluid from patients with early acute respiratory distress syndrome: A new perception in the dissemination of inflammation? Pharmaceuticals, 13 (accepted)

Πρόσφατα ερευνητικά έργα και χρηματοδοτήσεις (τα τελευταία 5 χρόνια)

1 COST Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS): BM1202 “European Network on Microvesicles and Exosomes in Health and Disease (ME-HAD)»| 07 Dec 2012 - 06 Dec 2016

2 National Roadmaps for research infrastructures, 2014-2021: «OPENSCREEN-GR: «An open-access research infrastructure of target-based screening technologies and chemical biology for human and animal health, agriculture and the environment»

3 Region of Epirus : «Treatment of Epirus Meat with Medicinal Plants and Herbs to Produce Bio-Functional Meat».

Basilicata Region project (2020) "New molecules with antimicrobial, anticancer and antiviral activity: alternative solutions in the face of three of the main socio-health emergencies (AAA: SAFE SOS)"