photo

Σπουδές/Εκπαίδευση

Πτυχίο: PhD
Έτος: 1996
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα: Βιολογίας

Πτυχίο: B.S.
Έτος: 1981
Ίδρυμα: Α.Π.Θ.
Τμήμα: Βιολογίας

Ιωάννης Λεονάρδος

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: +30-26510 07313
e-mail:

Ερευνητικά θέματα (σχετικά με το Ινστιτούτο)

 1. Aλιευτική παραγωγή, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων,
 2. Οικολογία, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη μελέτη και διαχείριση οικοσυστημάτων και αλληλεπίδραση οργανισμών και περιβάλλοντος.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ανάδειξη και προστασία της ενδημικής ιχθυοπανίδας της Βαλκανικής χερσονήσου
 • Καινοτόμες μέθοδοι στην αντιμετώπιση ξενικών υδρόβιων οργανισμών
 • Οικοτοξικολογική διερεύνηση ουσιών
 • Αλιεία και αλιευτική διαχείριση εσωτερικών, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Επαγγελματική Εμπειρία

2012 - σήμεραΚαθηγητής, Τμήμα Β.Ε.Τ. Π.Ι.
2006-2012Αν. Καθηγητής Τμήμα Β.Ε.Τ. Π.Ι.
2001–2006Επ. Καθηγητής Τμήμα Β.Ε.Τ. Π.Ι
1985–2001Ε.Π. Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου

Πρόσφατες και σχετικές δημοσιεύσεις

1. Hanif, A., V. Bakopoulos, I. Leonardos, G.J. Dimitriadis 2005. The effect of sea bream (Sparus aurata) broodstock and larval vaccination on the susceptibility by Photobacterium damsela subsp. piscicida and on the humoral immune parameters. Fish & Shellfish Immunology 19: 345-361

2. Kagalou, I., D. Papadimitriou, V. Bakopoulos, and I. Leonardos. 2008. Cyanobacterial toxins in the water of a shallow eutrophic lake (Pamvotis Lake) and in the tissues of an omnivorous fish species (Carassius gibelio, Bloch) Environmental Monitoring and Assessment: 137:185–195

3. Leonardos, I., I. Kagalou, M. Tsoumani and P.S. Economidis 2008. Fish fauna in a Greek lake: biodiversity, introduced fish species over a 80-year period and their impacts on the ecosystem .Ecology of Freshwater Fish. 17:165-173.

4. Papadimitriou D., I. Kagalou, V. Bakopoulos and I. Leonardos 2010. Accumulation of microcystins in water and fish tissues: An estimation of risks associated with microcystins in most of the Greek Lakes. Environmental Toxicology.25: (4) 418-427

5. Papadimitriou Th., E. Armeni , C. D. Stalikas, I. Kagalou and I. D. Leonardos 2011. Detection of microcystins in Pamvotis lake water and assessment of cyanobacterial bloom toxicity. Environ Monit Assess. DOI 10.1007/s10661-011-2169-5

6. Theodoti Papadimitriou, Ifigenia Kagalou, Ioannis D. Leonardos. 2012. Seasonally accumulation of microcystins in the various tissues of an endemic and protected fish species (Rutilus panosi) with different sizes. Clean Soil, Air and Water. , 40 (4), 402–407 DOI: 10.1002/clen.201000242

7. Kagalou I.,Ch. Anastasiadou, I.D. Leonardos and C. Neophytou. 2012. The DPSIR approach for an integrated river management framework. A preliminary application on a Mediterranean site (Kalamas River -NW Greece). Water Resources Management. Vol. 26 (6): 1677-1692, DOI: 10.1007/s11269-012-9980-9

8. Papadimitriou Th.;I. Kagalou,;C. Stalikas, G. Pilidis;I. Leonardos 2012. Assessment of microcystin distribution and biomagnification in tissues of aquatic food web compartments from a shallow lake and evaluation of potential risks to public health. Ecotoxicology: Vol 21 ( 4):, 1155-1166

9. Cavraro F.,I. Daouti, I. Leonardos, P. Torricelli,and St. Malavasi. 2014. Linking habitat structure to life history strategy: Insights from a Mediterranean killifish. Journal of Sea Research 85 (2014) 205–213.

10. Tsoumani M., A. Georgiadis, I. A. Giantsis, I. Leonardos, A. P. Apostolidis 2014. Phylogenetic relationships of Greek Rutilus species inferred from cyt b sequence analysis: micro-geographic resolution and taxonomic implications . Biochemical Systematics and Ecology 54, pp. 172-178.

11. Ntakis, A., Liasko, R., Oikonomou, A., Leonardos, I.D Growth pattern of an endemic and endangered West Balkan Peninsula trout species (Salmo lourosensis, Delling, 2010) (2015) Journal of Applied Ichthyology, 31 (1), pp. 180-183

12. Gkagkavouzis K., Karaiskou N., Katopodi T., Leonardos I., Abatzopoulos T.J., Triantafyllidis A 2019,"The genetic population structure and temporal genetic stability of gilthead sea bream Sparus aurata populations in the Aegean and Ionian Seas, using microsatellite DNA markers,"Journal of Fish Biology",94, 606-613

13. Sapounidis A.S., Koutrakis E.T., Leonardos I.D 2019,"Fish-based River Integrity Index: A first attempt in developing a water quality index for the assessment of the Greek rivers” Ecohydrology and Hydrobiology",19, 620-628

14. Barbieri R., Stoumboudi M., Kalogianni E., Leonardos I.2020,"First report on the spawning migration and early life development of a cyprinid species of the genus Telestes. Journal of Applied Ichthyology” in press.

Number of publications, 82 ( Oct 2020) Number of citations: 1600 (Scopus Oct-2020)

H factor = 26 (Scopus Oct-2020)

https://www.scopus.com/cto2/main.uri?ctoId=CTODS_1248667415&authors=6603191536&origin=AuthorNamesList

https://scholar.google.com/citations?user=RHSyM3AAAAAJ&hl=el&oi=ao

Πρόσφατα ερευνητικά έργα και χρηματοδοτήσεις (τα τελευταία 5 χρόνια)

 1. ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (RIVER2RIVER)
 2. Δειγματοληψίες ψαριών των ποταμών στην Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα (Τμήμα Β).
 3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (CALLINECTES SAPIDUS) επιστ. Υπεύθυνος Ι.Λεονάρδος, χρηματοδότηση από Interreg IPA Cross-order Cooperation Programme “Greece – Albania 2014-2020”
 4. ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙ)»
 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods) Ε.Υ. Ι. Λεονάρδος