Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Email

Βιογραφικό

adam2
ΑΔΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

arnis2
ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Λέκτορας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

vasilopoulos2
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Eπίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

galanou2
ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

agalanou@uoi.gr

ganas2
ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

goletsis2
ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

karamanis2
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

karanatsis2
ΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

kolias
ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

kypriotelhs
ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Λέκτορας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

kyritsis2
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

mpenos2
ΜΠΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

mylonidhs2
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

naxakis2
ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

panagiotou2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

salamalikh2
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

sotiropoulos2
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

triarxh2
ΤΡΙΑΡΧΗ ΕΙΡΗΝΗ

Λέκτορας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

tsakiris2
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

tsanh2
ΤΣΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ

Eπίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

chytis
ΧΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων